IP: Identifikacija ob zahtevi po pravici

IP: Identifikacija ob zahtevi po pravici
15. 05. 2024 objavil/a Info Hiša

Informacijski pooblaščenec je v mnenju zapisal, da upravljavec pred izpolnitvijo zahteve za dostop lahko zahteva dodatne podatke za nedvoumno identifikacijo posameznika.

Mnenje je bilo objavljeno 13.05.2024

Informacijski pooblaščenec je zapisal, da upravljavec od posameznika, ki je vložil zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki in se je pri tem uspešno avtenticiral, lahko zahteva tudi dodatne identifikacijski podatke, na podlagi katerih lahko posameznika zanesljivo loči od drugih posameznikov, ali na podlagi katerih lahko najde posameznikove osebne podatke ali informacije o obdelavi v zbirkah podatkov, če to narekujejo okoliščine konkretnega primera.

Ne glede na to, da se je posameznik ustrezno avtenticiral – torej uspešno dokazal, da je res oseba, za katero trdi, da je npr. z varnim elektronskim podpisom – to še ne pomeni nujno, da lahko upravljavec zahtevane osebne podatke ali informacije o obdelavi najde v svojih zbirkah osebnih podatkov ali da posameznika loči od ostalih, saj obstaja možnost, da:

ima upravljavec osebne podatke več oseb z istim imenom in priimkom,

upravljavec zbirk osebnih podatkov ne vodi po imenih posameznikov.

Ker iz varnega elektronskega podpisa nista razvidna EMŠO ali datum rojstva, je v takem primeru upravičeno, da mora posameznik navesti tudi dodatni enolični identifikacijski znak ali drug identifikacijski osebni podatek, na podlagi katere bo upravljavec posameznikove osebne podatke lahko našel. Zahteva po dodatnih identifikacijskih podatkih s strani upravljavca je torej lahko upravičena, če to narekujejo okoliščine konkretnega primera, ne pa avtomatično v vseh primerih. Na splošno namreč velja, da za dejansko identifikacijo osebno ime in naslov praviloma ne zadostujeta, zato so dodatni podatki nujni.

Uporaba dodatnih osebnih podatkov oziroma uradnih identifikacijskih dokumentov za potrditev identitete je v okviru obravnavanja kaznivih dejanj določena tudi v 15. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD) in velja v primeru, če bi podatke zahtevali od policije in bi se ti podatki nanašali na vsebinsko področje iz ZVOPOKD.

Celotno mnenje je dostopno tukaj

Vir: IP RS