Informacije za posameznike oz. politika zasebnosti

Informacije za posameznike oz. politika zasebnosti

Logo

Description automatically generated


INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Info hiša d.o.o., ki upravlja portal GDPR GURU,  je bila ustanovljena leta 2017, z namenom nuditi celovite storitve s področja varstva osebnih podatkov. Več o področjih, s katerimi se ukvarjamo in o zaposlenih v družbi, si lahko preberete na spletni strani Info hiše.
Za namene trženja in izvajanja storitve portala GDPR GURU vaše osebne podatke obdelujeta Info hiša d.o.o. in Uradni list Republike Slovenije d.o.o. kot skupna upravljavca. Osebne podatke obdelujeta v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki najemajo naše storitve. 


II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Zakona o elektronskih komunikacijah. Zavedamo se, da je v odnosu družba stranka še kako pomembno zaupanje. Pomemben gradnik tega zaupanja je varnost in zaupnost osebnih podatkov in ostalih informacij, ki jih prejmemo od strank.


III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Info hiša kljub temu, da osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti, ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. To funkcijo opravlja Primož Govekar.


 


IV. NAMENI OBDELAV OSEBNIH PODATKOV

A. Naročniki storitve GDPR GURU  

Skupno upravljanje 

Za namene trženja in izvajanja storitve portala GDPR GURU vaše osebne podatke obdelujeta Info hiša d.o.o. in Uradni list Republike Slovenije d.o.o. kot skupna upravljavca. Storitev dostop do Portala GDPR GURU omogoča namreč povezavo do elektronske oblike Komentarja Splošne uredbe o varstvu podatkov, objavljene na https://zakonodaja.ulinfotok.si/, ki ga upravlja Uradni list Republike Slovenije. 


Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov

Če ste naročniki portala GDPR GURU, potem ste z nami sklenili pogodbo oziroma jo je za vas sklenil vaš delodajalec. Pravni temelj je člen 6(1)b) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Določene osebne podatke nujno potrebujemo, da pogodbo lahko korektno in v celoti izvajamo - torej za pošiljanje računov za naročeno storitev in novic, vodenje dostopnih pravic do portala, reševanje reklamacij ...


Kot kupec storitve portala GDPR GURU na e naslov prejemate tudi obvestila o novostih na portalu. Obvestila so del naročniškega paketa.


Odpoved pogodbe ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi pogodbe izvajala do njene odpovedi.


Kategorije osebnih podatkov in nameni

Info hiša in Uradni list za namen nudenja storitve portala GDPR GURU in pošiljanja obvestil o novostih na portalu obdelujeta naslednje kategorije osebnih podatkov:

1. Ime in priimek naročnika storitve

2. Ime in priimek upravitelja računa

3. Ime in priimek uporabnika

4. Organizacija, kjer je oseba zaposlena

5. Naslov organizacije

6. Stanje zapadlih terjatev

7. Specifikacija računa

8. Številka mobilnega telefona za reševanje reklamacij in odprave tehničnih napak, če nam jo posameznik ob reklamaciji zaupa

9. Elektronski naslov

10. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov (le loge hranimo maksimalno 1 leto). Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.


Kategorije uporabnikov

Vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za pošiljanje sporočil, zunanji izvajalci koriščenih storitev in računovodskih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.


Rok hrambe

10 let po zaključku koledarskega leta poplačila vseh obveznosti po računu za račune oz. 5 let po zaključku koledarskega leta prenehanja naročniškega razmerja oziroma poplačila vseh obveznosti za ostale podatke.


Pravice posameznikov: dostop do podatkov, popravek, prenosljivost ter v omejen obsegu izbris, omejitev obdelave in ugovor. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti.


Pravice posameznikov

Dostop do podatkov, popravek, ter ugovor, omejitev obdelave in izbris. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca Info hiša, Letališka 33, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti.


Pomoč

Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na njegov e naslov.


Pravno varstvo

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.


B. Prejemniki e-novic

Samostojno upravljanje

V delu obdelav osebnih podatkov za prejemnike brezplačnih e-novic nastopa Info hiša d.o.o. kot samostojni upravljavec.


Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov

Na e-novice ste se lahko prijavili preko spletnega obrazca, s čimer ste nam dali svojo privolitev za takšno obdelavo. Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali pa nas o tem obvestite po e-pošti. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa in kapacitet ter za izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.


Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.


Kategorije osebnih podatkov in nameni

Info hiša v zaledni zbirki vodi za name pošiljanja novic naslednje kategorije osebnih podatkov:

1. elektronski naslov naročnika na e-novice

2. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov (te loge hranimo maksimalno 1 leto). Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. 


Kategorije uporabnikov

Vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za trženje, zunanji izvajalci koriščenih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.


Rok hrambe

Do preklica privolitve oziroma ugovora.


Pravice posameznikov

Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca Info hiša, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti. Odjava od e-novic (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah.


Pomoč

Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na njegov e naslov.


Pravno varstvo

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.


V. SPLOŠNO

Za obe evidenci

Osebnih podatkov naročnikov storitve GDPR GURU in naročnikov na e-novice ne delimo s tretjimi osebami in jih ne uporabljamo za namene avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno ne za oblikovanje profilov. 

Če želite zgolj stopiti v kontakt z nami in niste naročnik storitve portala GDPR GURU ali brezplačne storitve pošiljanja e-novic, nam lahko pošljete e-sporočilo. V tem primeru bomo vaše osebne podatke hranili do zaključka komunikacije, sami pa se lahko že medtem kadarkoli odločite in zahtevate izbris, vendar vam v tem primeru morda ne bomo mogli odgovoriti.
Politika zasebnosti je bila posodobljena 17.6.2022