OECD: Definicija incidentov UI

OECD: Definicija incidentov UI
06. 06. 2024 objavil/a Info Hiša

OECD je objavil novo poročilo o umetni inteligenci z naslovom: »Opredelitev incidentov z umetno inteligenco in povezanih izrazov«

Poročilo je bilo objavljeno 6.5.2024

V poročilu je incident UI vsebinsko opredeljen kot: »Dogodek, okoliščina ali vrsta dogodkov, pri katerih razvoj, uporaba ali okvara enega ali več sistemov umetne inteligence neposredno ali posredno povzroči katero koli od naslednjih stanj:

 • poškodba ali okvara zdravja osebe ali skupine ljudi,

 • motnje upravljanja in delovanja kritične infrastrukture,

 • kršitve človekovih pravic ali kršitve obveznosti iz veljavne zakonodaje, namenjene zaščiti temeljnih, delavskih pravic ali intelektualni lastnini,

 • škodo lastnini, skupnostim ali okolju.«

Grožnja sistemu UI je dalje opredeljena kot: »Dogodek, okoliščina ali niz dogodkov, pri katerih bi lahko razvoj, uporaba ali okvara enega ali več sistemov umetne inteligence verjetno povzročila incident z umetno inteligenco, tj. katero koli od zgoraj naštetih stanj.

Poročilo navaja tudi vrste škod, ki jih lahko povzroči incident, povezan z UI:

 • Telesna poškodba

 • Okoljska škoda

 • Gospodarska ali finančna škoda, vključno s škodo na lastnini

 • Škodovanje ugleda

 • Škodovanje javnemu interesu

 • Škoda za človekove pravice in temeljne pravice

 • Psihološke poškodbe«

V poročilu OECD kot nadaljnji korak predlaga vzpostavitev jasnih taksonomij za kategorizacijo incidentov za vsako dimenzijo škode. Prav tako je potrebna nadaljnja razprava tudi glede ocenjevanja "resnosti" incidenta z umetno inteligenco, posledic, škode ali motnje (npr. ugotoviti, ali je dogodek razvrščen kot incident ali resen incident), ki je močno odvisno od konteksta.

Celotno poročilo je dostopno tukaj

Vir: OECD