Nizozemska: Omejitve uporabe biometrije

Nizozemska: Omejitve uporabe biometrije
13. 05. 2024 objavil/a Info Hiša

Nizozemski nadzorni organ je v objavljenih smernicah prepovedal uporabo prepoznave obraza za preprečevanje tatvin v trgovinah.

Smernice so bile objavljene 6.5.2024

V dokumentu nizozemski nadzorni organ (Autoriteit Persoonsgegevens) obravnava najpogostejša pravna vprašanja v zvezi s tehnologijo za prepoznavanje obrazov in obdelavo biometričnih podatkov.

Nadzorni organ je ponovil, da bi bila uvedba tehnologije za prepoznavanje obrazov v supermarketih kršitev nizozemskih zakonov o zasebnosti.

Vprašanje se je prvič pojavilo leta 2020, ko je neimenovani nizozemski trgovec z živili poskušal uvesti biometrični nadzor, da bi nadzoroval tatove in druge ljudi, ki bi lahko predstavljali grožnjo, vendar mu je to preprečil nadzorni organ.

V skladu z zakonodajo bi moral supermarket za uporabo prepoznave obraza vse stranke zaprositi za izrecno dovoljenje, kar pa je, po mnenju nadzornega organa, v praksi nemogoče.

"Uvedba prepoznave obraza je precejšen poseg v zasebnost vseh obiskovalcev in to prevlada nad prevladujočimi zasebnimi interesi supermarketa," ugotavlja nadzorni organ.

Čeprav je uporaba prepoznave obraza v večini primerov prepovedana, so izjeme vseeno mogoče. Ena izmed izjem je uporaba tehnologije za avtentikacijo ali varnostne namene, kot je zagotavljanje varnosti jedrskih elektrarn ali varovanje nevarnih snovi. Vseeno pa je potrebno pred uvedbo z oceno učinka na varstvo podatkov dokazati, da je uporaba prepoznave obraza v javnem interesu.

Nadzorni organ v dokumentu opredeljuje pogoje, pod katerimi se lahko uporaba prepoznave obraza šteje za »osebno« ali za »domačo uporabo«, kar pomeni, da Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) takšne uporabe ne omejuje. Primer osebne uporabe je odklepanje telefona s prepoznavo obraza. Kadar je tehnologija dovoljena, morajo biti biometrični podatki shranjeni na telefonu, pri čemer se uporabnik odloči, kaj se s podatki zgodi. Poleg biometrije pa je potrebno zagotoviti tudi druge možnosti za odklepanje telefona.

Nadzorni organ je tudi potrdil, da še vedno velja prepoved obdelave posebne vrste osebnih podatkov, ki vključujejo biometrične in genetske podatke, v primeru, da se za potrditev identitete nekoga uporablja prepoznavanje obraza.

Smernice so dostopne tukaj

Vir: biometricupdate