IP: Pod kakšnimi pogoji je dopustna ponovna javna objava že prej javnih podatkov

IP: Pod kakšnimi pogoji je dopustna ponovna javna objava že prej javnih podatkov
18. 07. 2021 objavil/a Administrator

Ponovna objava že prej javno objavljenih podatkov

Datum: 28.05.2021
Številka: 07121-1/2021/994
Kategorije:Pravne podlage, Svetovni splet


Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vaše zaprosilo za mnenje, v katerem vas zanima, če lahko subjekt Y na svoji spletni strani s pomočjo vtičnika »iFrame« prikazuje objave, ki jih zakonito na ustrezni pravni podlagi na drugi spletni strani objavi subjekt X (npr. čestitke, osmrtnice). Subjekt X se s tem strinja, poleg tega bi bili podatki vseskozi osveženi. Zanima vas, ali sme subjekt Y na ta način objavljati podatke.

Na podlagi informacij, ki ste nam jih posredovali, vam v nadaljevanju na podlagi 58. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo naše neobvezno mnenje v zvezi z vašim vprašanjem.

IP uvodoma poudarja, da izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati, zato se ne more konkretno opredeliti do vašega vprašanja glede javne objave podatkov. V nadaljevanju vam bomo v okviru neobvezujočega mnenja podali nekaj splošnih usmeritev.

Obdelava osebnih podatkov je dopustna le, če zanjo obstaja ustrezna pravna podlaga. V členu 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov so tako določene pravne podlage, in sicer:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
  2. obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
  4. obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  5. obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu;
  6. obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

IP vam v zvezi z vašim vprašanjem glede na navedeno pojasnjuje, da v primeru objave oz. prikaza  osebnih podatkov, ki so zakonito javno dostopni, ne moremo govoriti o nezakoniti obdelavi osebnih podatkov, vendar le pod pogojem, če se osebni podatki zbirajo in uporabljajo za določene in zakonite namene. To pomeni, da ne glede na to, da so določeni osebni podatki javno dostopni, se takšni osebni podatki ne smejo uporabljati za kakršen koli namen, npr. za vzpostavitev nove zbirke osebnih podatkov. Po določbi člena 5(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov se namreč osebni podatki lahko zbirajo le za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s takšnimi nameni. To pomeni, da je za presojo zakonitosti nadaljnje obdelave (javno dostopnih) osebnih podatkov bistven namen takšne obdelave. Če je bila torej prvotna obdelava osebnih podatkov posameznika z objavo teh podatkov dostopnih splošni javnosti  zakonita, je lahko takšna tudi nadaljnja obdelava, ki zasleduje povsem enak namen. V nasprotnem primeru je za zakonitost takšne obdelave potrebno zagotoviti ustrezno pravo podlago. Kot upravljavec osebnih podatkov pa ste dolžni spoštovati vse obveznosti, ki jih Splošna uredba o varstvu podatkov nalaga. IP je v namen ozaveščanja pripravil spletno stran, ki je v pomoč upravljavcem: https://upravljavec.si/.

IP hkrati opozarja, da niso vsi javno na spletnih straneh ali v drugačnih javnih medijih objavljeni osebni podatki nujno objavljeni zakonito. Kar posledično pomeni, da ponovna objava že objavljenih javnih podatkov ne legalizira nezakonito objavljenih osebnih podatkov.

IP na koncu še pojasnjuje, da ni pristojen za področje avtorskega prava in prava intelektualne lastnine, zato se v mnenju glede teh področij ni opredelil. 

V upanju, da ste dobili odgovor na svoje vprašanje, vas lepo pozdravljamo.

Vir: IP

Naslovna fotografija: RawPixel