EK: Meta z modelom »Pay or OK« krši DMA

EK: Meta z modelom »Pay or OK« krši DMA
09. 07. 2024 objavil/a Info Hiša

Evropska komisija je Meto obvestila o svojih predhodnih ugotovitvah, da njen oglaševalski model »Pay or OK« ni v skladu z Aktom o digitalnih trgih.

Izjava za javnost je bila objavljena 1.7.2024

Evropska komisija je v marca letos pričela preverjati skladnost nekaterih vratarjev v skladu z Aktom o digitalnih trgih, med njimi tudi Metin model »Pay or OK«, pri kateri morajo uporabniki Facebooka in Instagrama v EU izbirati med:

  • plačljivo mesečno naročnino za različico brez oglasov teh družbenih omrežij ali

  • brezplačnega dostopa do različice teh družbenih omrežij s prilagojenimi oglasi.

Komisija zavzema predhodno stališče, da Metin oglaševalski model „Pay od OK“ ni v skladu z Aktom o digitalnih trgih, saj ne izpolnjuje potrebnih zahtev iz člena 5(2). V skladu s tem členom morajo vratarji zaprositi za soglasje uporabnikov za združevanje njihovih osebnih podatkov med določenimi storitvami osnovne platforme in drugimi storitvami, in če uporabnik takšno soglasje zavrne, bi moral imeti dostop do manj prilagojene, a enakovredne alternative. Vratarji uporabe storitev ali njihovih delov ne smejo pogojevati s privolitvijo uporabnikov.

Metin model zlasti :

  • Uporabnikom ne dovoljuje, da bi izbrali storitev, ki uporablja manj njihovih osebnih podatkov, sicer pa je enakovredna storitvi, ki temelji na prilagojenih oglasih.

  • Uporabnikom ne omogoča uveljavljanja pravice do svobodne privolitve za obdelavo ločenega nabora njihovih osebnih podatkov.

Da bi zagotovili skladnost z DMA, bi Meta morala uporabnikom, ki ne soglašajo s personaliziranim oglaševanjem, vseeno zagotoviti dostop do enakovredne storitve, ki uporablja manj njihovih osebnih podatkov.

Komisija se je sicer ves čas preiskave usklajevala z ustreznimi nadzornimi organi za varstvo podatkov.

Komisija je obvestila Meto o svojem predhodnem mnenju, da krši DMA. Meta ima zdaj možnost uveljavljati svojo pravico do obrambe s pregledom dokumentov v preiskovalnem spisu Komisije in pisnim odgovorom na predhodne ugotovitve Komisije. Komisija bo svojo preiskavo zaključila v 12 mesecih od začetka postopka 25. marca 2024.

Če bodo predhodna stališča Komisije dokončno potrjena, bo Komisija sprejela odločitev, da model Mete ni v skladu s členom 5(2) DMA.

V primeru kršitve DMA lahko Komisija podjetjem naloži globe v višini do 10 % celotnega svetovnega prometa vratarja. Takšne kazni lahko v primeru ponovne kršitve znašajo do 20 % celotnega svetovnega prometa. Poleg tega je Komisija v primeru sistematičnih neskladji pooblaščena tudi za uporabo dodatnih pravnih sredstev, kot je obveznost vratarja, da proda podjetje ali njegove dele, ali prepoved nakupa dodatnih storitev, povezanih s sistemsko neskladnostjo.

Vir: Evropska komisija